PELLETS

Pellets är i själva verket små sågspån och kutterspån som mals och torkas för att därefter hettas upp och pressas samman till små stavar med en diameter på 6 eller 8 millimeter. På så vis blir resultatet ett torrt bränsle som är lätthanterligt och anses dessutom vara miljövänligt eftersom det är ett förnyelsebart bränsle och inte bidrar till växthuseffekten. Man säljer pellets i småsäck, storsäck och lösvikt, också kallt bulk. Kan man förvara sin pellets inomhus är det lämpligast att köpa storsäck.

Principen att använda sig av pelletsvärme är snarlikt att elda med ved. Skillnaden är den att pellets är hela tre gånger så effektivt som ved samt att inmatningen av pellets sker automatiskt och man behöver inte själv tänka på att fylla på vid behov. Det är ändock en dyr investering att köpa en pelletspanna men eftersom energikostnaderna blir betydligt lägre lönar det sig i längden att gå från till exempel olja till pelletsvärme. Man kan även installera en pelletsbrännare i en gammal oljepanna. Pellets är för övrigt en skattebefriad energikälla och askan som blir kvar av pellets behövs tömmas ungefär en gång i månaden. Det kostar runt 30 000 – 50 000 kronor för själva pannan och att köpa pellets kostar omkring 10 000 kr om året.

Systemet att installera en pelletspanna bygger på samma sätt som en vedpanna, och själva brännugnens energi i form av varma gaser tas till vara på, för att värma upp vatten. Sedan leds vattnet genom husets vattenburna element och röken går ut genom skorstenen. Detta system fungerar utan att man behöver tillsätta el, men självklart behöver man se över pannan då och då så att allting fungerar som det ska. Systemen behövs kanske fyllas på, och för att få plats med allt material som behövs är det bra att ha gott om utrymme i villan. Man bör även koppla till ackumulatortankar för att få en god värmefördelning och varmvatten för förbrukning.