VÄRME

I dag finns många olika energikällor att välja på: Fjärrvärme, naturgas, pellets, solvärme, värmepumpar, ved, vindkraft. Alla har de olika fördelar och nackdelar beroende på hur man ser på dem. Det som är på modet är pellets och solvärme. En idé är att man kan kombinera pelletspannan med en solfångare och då räcker solfångaren utmärkt till att värma upp vattnet och element under sommaren. Detta gör att pannan i sig inte behöver vara igång under sommarhalvåret.