VED

Att använda eldning med ved som källa för uppvärmning av bostäder och till matlagning är en mycket vanlig metod som används världen över. Dock har den på många håll ersatts av anda bränslen, så som till exempel kol, olja och naturgas. I Sverige är det beräknat att cirka 20-25 procent av alla villor värms upp med vedeldning som värmekälla. Man använder ofta kamin och spis för syftet men det finns en tråkig nackdel – att vedelda ger endast tillfällig uppvärmning och vanligtvis hinner bostäderna kylas ner hastigt, särskilt på natten, eftersom elden då brunnit ut. Det finns dock vanligtvis ett rökgasspjäll för att minimera värmeförlusterna genom skorstenen, men det är viktigt att elden helt brunnit ut innan man stänger spjället eftersom vid syrgasunderskott kan det bildas kolmonoxid, en giftgas. Man använder numera spisar och kaminer främst i stugor, bodar eller liknande mindre bostadshus som sekundär värmekälla, helt enkelt ett komplement till annan värme om något skulle hända.